SYSTEMUTVIKLING

DSLS | Devosec Security and Location Services

Assistansealarm med mulighet for inne- og utendørs posisjonering. Systemet er spesielt godt egnet for helse- og omsorgspersonell, samt personell i posisjoner hvor hurtig og diskret tilkalling av assistanse er avgjørende.

Øyeblikkelig hjelp når du trenger det – der du er

Å jobbe med mennesker er givende, men kan samtidig være svært krevende og psykisk belastende. Sykefraværet i omsorgsyrker er høyt og stadig stigende i Norge. En av de viktigste årsakene er fysisk og psykisk stress på jobben.

DSLS er en enkel og effektiv løsning for å trygge den ansatte i hverdagen og dermed også øke trivselen på arbeidsplassen.

Ett trykk er nok

Dersom en uønsket eller potensielt truende situasjon oppstår, er det nok å trykke på alarmknappen en gang. DSLS sender umiddelbart ut et varsel til alle påloggede brukere, med nøyaktig posisjon for å tilkalle assistanse der situasjonen har oppstått.

En tryggere hverdag for brukere og ansatte