SYSTEMUTVIKLING

Raskere og sikrere arbeids- og informasjonsflyt

Devosec er et softwareselskap med spesialkompetanse innen digitalisering, visualisering og datasikkerhet.

Devosec forenkler og forbedrer data- og prosessflyten slik at data gjøres tilgjengelig der de trengs – når det trengs.

Vi utvikler Software- og integrasjonsmoduler for sikkerhets-, drifts- og vedlikeholdssystemer ved bruk av eksisterende og ny teknologi.

Devosec ønsker et tett samarbeid med selskaper som ønsker mulighet for nyutvikling/forbedring av løsninger tilpasset sine kunders krav og behov.

Vi ønsker også kontakt med selskaper som ser muligheter gjennom å benytte våre «standard» software produkter inn mot sine løsninger.
Vi jobber ikke med sluttkunder.

Mulighet for white label på våre produkter.