SYSTEMUTVIKLING

Visualiseringsmodul D3DV

D3DV for 3D visualisering av data i forbindelse med alle typer av systemer, som kan kommunisere på MQTT, hvor BIM (.ifc) er tilgjengelig

D3D er en uavhengig 3D viewer som bruker .ifc filer med properties. Kommunikasjons protokollen mellom ønsket system og D3D er MQTT. MQTT Broker kan kjøres lokalt eller globalt.

API Funksjoner som pr. nå er tilgjengelig (ny funksjonalitet etter behov):

1.OneClickObject (Output)
1. Selected ifc object within the model.

2.GetCam (Output)
1. Get the selected x,y and z for the camera within the model.

3.SetOpacity (Input)
1. Set the Opacity for the whole model.

4.SetCam (Input)
1. Set the selected x,y and z for the camera within the model.

5.SetAlarm (Input)
1. Set Alarm for the specific Object.

6.SetAnimation (Input)
1. Set the Animation of an Object.

Kan benyttes som visualiseringsmodul til alle typer av systemer som kan kommunisere på MQTT.

Kan benyttes med meget store .ifc modeller

Økonomi
D3DV selges som SaaS.
Meget konkurransedyktig pris.

Er blant annet levert innenfor energi, industri, politi, kommuner

Andre systemer:

Sikkerhetssystemet DSLS