SYSTEMUTVIKLING

Sikkerhetssystemet DSLS

Devosec Security and Location Service for personer som kan komme i situasjoner som krever assistanse eller som krever rask reaksjon.

Funksjonalitet

  • Mottak og behandling av alarmer fra tredjepartssystemer
  • Assistansealarm med posisjonering ute/inne
  • Alenearbeidsalarm
  • Jobb registrering og tildeling
  • Utsending av alarmer til andre utenfor egen organisasjonen

Sikkerhet
Løsningen har en rekke sikkerhetsfunksjoner, redundans, sporbarhet, og ikke minst enkelt brukergrensesnitt.

Økonomi
DSLS selges som SaaS.
Meget konkurransedyktige priser, med lav terskel for å komme i gang. Hardware kan håndteres av dere.

Levert til kommuner, institusjoner, kjøpesenter og større bedrifter.

Andre systemer:

Visualiseringsmodul D3DV